Terug naar je maker

Waarde bezoeker,

Het is 2009, het Darwinjaar. Precies honderdvijftig jaar geleden publiceerde natuurwetenschapper Charles Darwin zijn baanbrekende boek "De oorsprong der soorten" waarin hij stelde dat de evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Darwin's evolutietheorie brak met de toen heersende opvatting dat God de aarde, met al haar soorten, in zes dagen schiep. Tegenwoordig wordt het Bijbelse Scheppingsverhaal zelfs door veel christenen niet meer geloofd. Echter één man op Urk, Kees van Helden, wil samen met enkele creationistische organisaties het Scheppingsverhaal nieuw leven inblazen.

Deze maand krijgen ruim 6 miljoen huishoudens in Nederland de eenzijdige folder 'Evolutie of Schepping' van het Actie Comité Schepping in de bus. Volgens van Helden en zijn medestanders verdient het Scheppingsverhaal anno 2009 een serieuze plek in de Nederlandse samenleving. De samenwerkende weblogs protesteren tegen deze 250.000 euro kostende folderactie.

Deze folder is bij ons niet welkom, aangezien wij prima zelf kunnen nadenken. Bovendien vinden wij het uitermate bezwaarlijk dat een religieuze mening opgedrongen wordt tot achter de voordeur. Ons plan is dus: Stuur die folder terug naar zijn maker. Laat de religieuze fanaten weten dat het afgelopen moet zijn met hun indoctrinatie tot voorbij uw voordeur.

Op deze site vindt u onder andere een begeleidend schrijven om met de folder mee te sturen, geschreven door columnist Luuk Koelman. U kunt deze brief naar hartelust aanpassen, zodat u uw eigen boodschap ook kwijt kunt.
Betuig verder uw steun voor deze actie door te tekenen. Heeft u een website, plaats dan een banner naar deze site en geef hem op!